Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sąd Okręgowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2018, 10:36

Zamówienia publiczne

Data publikacji Opis postępowania Załączniki
03.07.2018 Obsługa i konserwacja kotłowni gazowych oraz węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody
02.07.2018 Dostawa oraz montaż trzech masztów flagowych przed budynkami Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
15.06.2018 ZP-261-25/18 Świadczenie usług polegających na przeglądach oraz usuwaniu awarii w centralach wentylacyjnych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco
07.06.2018 ZP-261-19/18 Dostawa niszczarek dokumentów dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach
07.06.2018 ZP-261-18/18 Świadczenie usług polegających na przeglądach oraz usuwaniu awarii w centralach wentylacyjnych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3
18.05.2018 ZP-261-17/18 Dostawa etykiet oraz taśm barwiących dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
05.04.2018 ZP-261-11/18 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - "Remont instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3"
28.03.2018 ZP-261-10/18
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro- "Wykonanie robót remontowych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31"
16.03.2018 ZP-261-9/18
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro- "Uporządkowanie terenu działki należącej do Sądu Okręgowego w Siedlcach położonej przy ul. Kazimierzowskiej 31a".
14.03.2018 ZP-261-8/18
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro- "Dostawa druków sądowych dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim".
27.02.2018 ZP-261-6/18
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro- "Dostawa materiałów biurowych dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim".
02.02.2018 ZP-261-4/18
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro- "Dostawa tonerów dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim"
16.01.2018 ZP-261-1/18
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro- Dostawa środków czystości dla Sądu Okręgowego w Siedlcach
13.12.2017 Zp-261-100/17
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro- "Dostawa ekspresu do kawy dla Sądu Okręgowego w Siedlcach"
08.12.2017 OGŁOSZENIE
Ogłoszenie - "Świadczenie usługi prania dywanów, chodników dywanowych, wykładzin foteli oraz krzeseł pracowniczych w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim"
07.12.2017 ZP-261-90/17
ANALIZA RYNKU - "Wsparcie techniczne i serwis sprzętu oraz oprogramowania dla systemu rejestracji rozpraw sądowych".
06.12.2017 ZP-261-88/17
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - "Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Sądu Okręgowego w Siedlcach i obiekcie Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim".
04.12.2017 ZP-261-87/17
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - "Świadczenie usługi serwisu central telefonicznych w obiektach Sądu Okręgowego w Siedlcach i obiekcie Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim."
04.12.2017 OGŁOSZENIE
Odbiór i unieszkodliwienie zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.
20.11.2017 ZP-261-82/17
Analiza rynku - "Dostawa komputerów stacjonarnych i laptopów".
16.11.2017 ZP-261-79/17
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - "Świadczenie usługi rocznego przedłużenia aktualizacji i opieki serwisowej oprogramowania - e- Czytelnie dla Sądu Okręgowego w Siedlcach"
16.11.2017 ZP-261-75/17
Zaproszenie do składania ofert -"Świadczenie usługi zabezpieczenia dostępu do Internetu dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim oraz transmisji danych pomiędzy lokalizacjami Sądu Okręgowego w Siedlcach".
14.11.2017 ZP-261-77/17
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - "Ustalenie zakresu i kosztu naprawy kserokopiarki Canon IR 2520, eksploatowanej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach".
07.11.2017 ZP-261-73/17
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro -" Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usługi dystrybucji do obiektu Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim"
27.10.2017 ZP-261-69/17
Zaproszenie do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - Świadczenie usługi rocznego przedłużenia subskrypcji aktualizacji do oprogramowania e-learningowego - Bezpieczeństwo Informacji – Ochrona Danych Osobowych w Sądzie posiadanego przez Sąd Okręgowy w Siedlcach i podległy sąd funkcjonalny w Sokołowie Podlaskim".
©1999-2018 Sąd Okręgowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL