Sąd Okręgowy w Siedlcach
Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach jest organem tego sądu.

Skład osobowy Kolegium Sądu Okręgowego w  Siedlcach:
Przewodniczący Kolegium: Prezes Sądu Okręgowego - Mirosław Leszczyński
Członkowie:
Grzegorz Zajączkowski - Prezes Sądu Rejonowego w Garwolinie
Mariusz Brojek – Prezes Sądu Rejonowego w Łukowie
Katarzyna Żmudzka-Kępka - Prezes Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
Joanna Wardak – Prezes Sądu Rejonowego w Siedlcach
Mariusz Wysokiński - Prezes Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim 
Anna Konieczny - Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie
 
Zadania Kolegium Sądu Okręgowego w  Siedlcach:
  1. wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
  2. opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych;
  3. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
  4. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  5. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
  6. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
  7. wyraża opinię w sprawie powierzenia pełnienia funkcji przewodniczącego wydziału i zastępcy przewodniczącego wydziału w sądzie okręgowym oraz w sądach rejonowych działających w okręgu, jak też zwolnienia z pełnienia w/w funkcji przed upływem kadencji;
  8. wyraża opinię w sprawie ustalenia i zmiany podziałów czynności sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych orzekających w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych działających w okręgu;
  9. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości;
  10. realizuje inne zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072).

Metadane

Data publikacji : 21.02.2020
Data modyfikacji : 26.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry