Sąd Okręgowy w Siedlcach

Zgodnie z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), a także § 31 komunikatu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 grudnia  2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej  - sprawiedliwość (Dz. Urz. MS z 2015 r. poz. 237) plany działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Dokumenty kontroli zarządczej:

 2010 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2010 rok.

 2011

Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2011 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2011 rok.

 2012

Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2012 rok.

Plan działalności dla sądów okręgu siedleckiego na 2012 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach za 2012 rok.

2013

Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2013 rok. 

Plan działalności dla sądów okręgu siedleckiego na 2013 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2013 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach za 2013 rok.

2014

Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2014 rok. 

Plan działalności dla sądów okręgu siedleckiego na 2014 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach za 2014 rok.

2015

Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2015 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2015 rok.

Sprawozdanie z wykonania Planu działaności Sądu Okręgowego Siedlce za 2015 rok.

2016

Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2016 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2016 rok.

Sprawozdanie z wykonania Planu działaności Sądu Okręgowego Siedlce za 2016 rok.

2017

 Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2017 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2017 rok.

Sprawozdanie z wykonania Planu działaności Sądu Okręgowego Siedlce za 2017 rok.

 2018

 Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2018 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2018 rok.

Sprawozdanie z wykonania Planu działaności Sądu Okręgowego Siedlce za 2018 rok.

 2019

Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2019 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2019 rok.

Sprawozdanie z wykonania Planu działaności Sądu Okręgowego Siedlce za 2019 rok.

 2020

 Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2020 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania Planu działaności Sądu Okręgowego Siedlce za 2020 rok

 2021

 Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2021 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania Planu działaności Sądu Okręgowego Siedlce za 2021 rok

 2022

 Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2022 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania Planu działaności Sądu Okręgowego Siedlce za 2022 rok

     2023

 Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2023 rok

 

     2024

 Plan działalności Sądu Okręgowego w Siedlcach na 2024 rok

 

Metadane

Data publikacji : 07.02.2011
Data modyfikacji : 28.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes i Dyrektor Sądu Okregowego w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry