Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sąd Okręgowy w Siedlcach utworzony został w 1975 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1975 r., Nr 18. poz. 99), jako sąd wojewódzki z tymczasową siedzibą w Mińsku Mazowieckim. W 1985 r. siedzibę sądu wojewódzkiego przeniesiono do Siedlec. W 1998 r. w związku z reformą administracyjną państwa, Sąd Wojewódzki w Siedlcach przemianowano na Sąd Okręgowy w Siedlcach.

Sąd Okręgowy w Siedlcach jest sądem powszechnym w rozumieniu przepisów art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.).

Sąd Okręgowy w Siedlcach  działa w formie jednostki budżetowej, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

Zasady organizacji pracy  i kompetencje sądu regulują następujące akty prawne:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2046 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1166.),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2019 r. poz.138 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2021 r. poz. 305),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz.1575).

Metadane

Data publikacji : 29.10.2021
Data modyfikacji : 05.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Olszewska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry