Sąd Okręgowy w Siedlcach
 Oddział Administracyjny  - do zakresu oddziału należą w szczególności:
 • sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego w Siedlcach;
 • sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz nadzór nad  sprawami kadrowymi należącymi do zakresu jednostek podległych;
 • sprawy dyscyplinarne;
 • prowadzenie sekretariatów Prezesa i Wiceprezesa
 • szkolenie pracowników Sądu Oręgowego w Siedlach i jednostek podległych;
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości;
 • prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
 • informatyzacja sądów w okręgu siedleckim.
Kierownik Oddziału Administracyjnego – Urszula Olszewska
Telefon: +48 25 640-78-26

Oddział Finansowy - do zakresu oddziału należą w szczególności:

 • opracowanie projektu budżetu dla Sądu Okręgowego w Siedlcach  i sądów podległych;
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją budżetu ustalonego dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i sądów podległych;
 • prowadzenie rachunkowości Sądu Okręgowego w Siedlach;
 • kontrola przestrzegania w danym okręgu zasad gospodarki finansowej,  w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie sekretariatu Dyrektora Sadu.
Kierownik Oddziału Finansowego
Główny Księgowy – Marta Czarnota-Michalczyk
e-mail: finansowy@siedlce.so.gov.pl   
Telefon: +48 25 640 78 17
Sekcja Gospodarcza (działa w ramach Oddziału Finansowego)
Kierownik Sekcji - Paulina Dudek 
Telefon: +48 25 640-78-68
e-mail: gospodarczy@siedlce.so.gov.pl
 
Samodzielne stanowska w Sądzie Okręgowym w Siedlcach:
 • Audytor wewnętrzny Katarzyna Cichuta – Telefon: +48 25 640 78 35
 • Specjalista ds. zamówień publicznych - Telefon/Fax: +48 25 640-78-03
 • Gł. Specjalista ds. inwestycji i remontów/zastępuje Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach– Telefon: +48 25 640-78-28, Fax: +48 25 640-78-03
 •  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – Telefon: +48 25 640 78 76

Metadane

Data publikacji : 04.03.2007
Data modyfikacji : 02.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Olszewska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry