Sąd Okręgowy w Siedlcach
 Oddział Administracyjny  - do zakresu oddziału należą w szczególności:
 • sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego w Siedlcach;
 • sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz nadzór nad  sprawami kadrowymi należącymi do zakresu jednostek podległych;
 • sprawy dyscyplinarne;
 • prowadzenie sekretariatów Prezesa i Wiceprezesa
 • szkolenie pracowników Sądu Oręgowego w Siedlach i jednostek podległych;
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości;
 • prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
 • informatyzacja sądów w okręgu siedleckim.
Kierownik Oddziału Administracyjnego – Urszula Olszewska
Sekretariat Oddziału mieści się w: budynek SO w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, pok. nr 211
Telefon: +48 25 640-78-26, Fax: +48 25 640-78-12

Sekcja Informatyczna (działa w ramach Oddziału Administracyjnego)
tymczasowo mieści się w budynku "B" wejście od ulicy Bp. I. Świrskiego 17, pok. nr 219 (II piętro)
Telefon: +48 25 640-78-32
Tel/fax:  +48 25 640-78-80
e-mail: it@siedlce.so.gov.pl
Administrator Systemu Informatycznego - k.stefanowicz@siedlce.so.gov.pl
Informatycy: t.wielogorski@siedlce.so.gov.pl  
                     d.mascibrocki@siedlce.so.go.pl 

Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa
Sekretariat mieści w: budynek SO w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, pok. nr 210;
Telefon: +48 25 640-78-45, Fax: +48 25 640-78-85
 

Biblioteka, pok. nr 211 – Telefon: +48 25 640-78-26

 

Biuro podawcze

mieści w budynku "A" wejście od ul. Piłsudskiego 16, pok. nr 6 (parter)  – Telefon: +48 25 640-78-65

Oddział Finansowy - do zakresu oddziału należą w szczególności:

 • opracowanie projektu budżetu dla Sądu Okręgowego w Siedlcach  i sądów podległych;
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją budżetu ustalonego dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i sądów podległych;
 • prowadzenie rachunkowości Sądu Okręgowego w Siedlach;
 • kontrola przestrzegania w danym okręgu zasad gospodarki finansowej,  w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie sekretariatu Dyrektora Sadu.
Kierownik Oddziału Finansowego
Główny Księgowy – Małgorzata Pliszka
Oddział mieści się w: budynek SO w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, pok. nr  7;
Telefon: +48 25 640-78-02, +48 25 640-78-17, Fax: +48 25 640-78-27
 
Sekcja ds. Gospodarczych (działa w ramach Oddziału Finansowego)
Kierownik Sekcji - Marta Czarnota-Michalczyk, pok. 219 (II piętro) - budynek "B" wejście od ul. Bp. I. Świrskiego 17, tel. +48 25 640 78 77
 
Samodzielne stanowska w Sądzie Okręgowym w Siedlcach:
 • Audytor wewnętrzny Katarzyna Cichuta – Telefon: +48 25 632-89-10
 • Specjalista ds. zamówień publicznych - Telefon/Fax: +48 25 640-78-03
 • Gł. Specjalista ds. inwestycji i remontów/zastępuje Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach– Telefon: +48 25 640-78-28, Fax: +48 25 640-78-03
 •  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – Telefon: +48 25 633-14-90

Metadane

Data publikacji : 04.03.2007
Data modyfikacji : 26.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry