Sąd Okręgowy w Siedlcach

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Siedlcach

ul. Kazimierzowska  31

08-110 Siedlce

mapka lokalizacji  

Godziny urzędowania:
(poniedziałek- piątek) 7.30 - 15.30

Telefon: +48 25 632-60-87
 e-mail: ozss@siedlce.so.gov.pl

  
Status prawny i forma działania jednostki.

z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów  (Dz. U. z 2015r., poz.1418)  rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne stają się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów.

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach utworzony został z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS poz. 260)   


Kierownik Zespołu: Marzenna Janeczko

Telefon: +48 25 632-60-87
 e-mail: ozss@siedlce.so.gov.pl

 zadaniem Zespołu jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Zespoły mogą współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.12.2015
Data modyfikacji : 23.04.2024
Obowiązuje od : 01.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Cabaj
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry