Sąd Okręgowy w Siedlcach

       Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2046 ze zm.) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 r. w sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2019.138) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

I Wydział Cywilny
do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych.
  
Przewodniczący Wydziału - SSO Joanna Kraśnik-Mazurek
Kierownik Sekretariatu - Renata Szmigoń
e-mail: cywilny@siedlce.so.gov.pl
Telefon: +48 25 640-78-15
Fax: +48 25 640-78-47
 
 
II Wydział Karny
do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego I i II instancji oraz spraw rozpoznawanych w II instancji przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego.
 
Przewodniczący Wydziału - SSO Grażyna Jaszczuk
Kierownik Sekretariatu -  Bożena Cabaj
email: karny@siedlce.so.gov.pl  
Telefon: +48 25640-78-72
Fax: +48 25 640-78-25
 
Sekcja Wykonawcza
(funkcjonuje w ramach Wydziału Karnego)
Kierownik Sekcji - SSO Agata Kowalska
Kierownik Sekretariatu Sekcji - Wiesława Oknińska
e-mail: s.wykonawcza@siedlce.so.gov.pl
Telefon: +48 25 640-78-43
Fax: +48 25 640-78-43
 
Sekcja ds. Penitencjarnych
(funkcjonuje w ramach Wydziału Karnego)
Kierownik Sekcji – SSO Mirosław Leszczyński
Kierownik Sekretariatu – Honorata Woźna
e-mail: penitencjarny@siedlce.so.gov.pl
Telefon/Fax: +48 25 63-261-95 lub 25 640 78 07
 
 
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Przewodniczący Wydziału – SSO Jerzy Zalasiński
Kierownik Sekretariatu – Hanna Mazur
e-mail: wpius@siedlce.so.gov.pl
Telefon: +48 25 633-96-41 lub 25 640 78 75
Fax: +48 25 633-96-41 wewn. 102
 
V Wydział Cywilny Odwoławczy
do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego.
Przewodniczący Wydziału – SSO Mirosław Sokólski
Kierownik Sekretariatu - Joanna Guzek
e-mail: cywilny2@siedlce.so.gov.pl
Telefon: +48 25 640-78-62
Fax: +48 25 640-78-19
 
  
Referat ds. Wizytacji
utworzony w 1986 roku do wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach. Skład Referatu Wizytacyjnego ustalany jest zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach.
Kierownik Referatu ds. Wizytacji – Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach 
 
Na podstawie art. 37d §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2072 ze zm.) Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie powołał sędziów Sądu Okręgowego w Siedlcach do pełnienia funkcji:
P. Jolantę Hryciuk - wizytatora ds. cywilnych,
P. Hannę Grzybek - wizytatora ds. cywilnych,
P. Mariolę Krajewską-Sińczuk - wizytatora ds. wykonywania orzeczeń karnych,
P. Joannę Kraśnik-Mazurek - wizytatora ds. rodzinnych i nieletnich,
P. Dariusza Półtoraka - wizytatora ds. karnych,
P. Jacka Witkowskiego - sędziego w stanie spoczynku wizytatora ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Czynności w ramach nadzoru administracyjnego w zakresie działalności sekretariatów wydziałów Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach powierzył inspektorom ds.biurowości Sądu Okręgowego w Siedlcach:
P. Annie Ciostek-Domańskiej,
P. Marcie Żuk.
 

Metadane

Data publikacji : 15.10.2004
Data modyfikacji : 05.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Olszewska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry