Sąd Okręgowy w Siedlcach

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Ewa Przychodzka - Kasperska - sędzia Sądu Rejonowego w Łukowie

email: poczta@siedlce.so.gov.pl

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie okręgowym jest uprawnionym oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych - z wyłączeniem prezesów oraz wiceprezesów tych sądów.

Zgodnie z art. 112 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym powołuje na czteroletnią kadencję spośród sędziów tego sądu lub sędziów sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych.

Metadane

Data publikacji : 18.11.2022
Data modyfikacji : 05.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Olszewska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry