Sąd Okręgowy w Siedlcach

Zamówienia publiczne

Data publikacji Opis postępowania Załączniki
27.09.2023 ZP-261-24/23 „Całodobowe monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”
30.08.2023 ZP-261-19/23 „Serwis i konserwacja urządzeń znajdujących się w kotłowniach gazowych oraz węźle cieplnym zlokalizowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.”
29.08.2023 IR-213-21/23 „Świadczenie usługi Wirtualne Biuro Obsługi Interesanta w Sądzie Okręgowym w Siedlcach”
29.08.2023 ZP-261-20/23 „Dostawa tonerów, tuszy i bębnów dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.”
17.08.2023 IR-213-19/23 Wymiana kotłów gazowych na węzeł cieplny podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.
10.08.2023 ZP-261-16/23 Zakup i dostawa druków dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
18.07.2023 IR-213-15/23 Zapewnienie informacji nt. rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
07.07.2023 ZP-261-10/23 Przeglądy oraz usuwanie awarii w dwóch centralach wentylacyjnych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
19.06.2023 ZP-261-6/23 Świadczenie pełnego nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
06.06.2023 IR-213-14/23 „Wykonanie prac adaptacyjno – budowlanych w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim w związku z prowadzoną realizacją części zadania w ramach projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami””
29.05.2023 IR-213-8/23 „Wykonanie prac adaptacyjno – budowlanych w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim w związku z prowadzoną realizacją części zadania w ramach projektu  pn.: „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” - Remont dźwigu osobowego”.
18.04.2023 ZP-261-13/23 Świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
31.03.2023 Zpn-261-2/23 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
20.03.2023 ZP-261-8/23 Dostawa i montaż mebli, foteli biurowych i krzeseł dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach
20.03.2023 ZP-261-6/23 Świadczenie pełnego nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
15.03.2023 ZP-261-7/23 Świadczenie usług w zakresie parkowania pojazdów, przechowywania części zamiennych do pojazdów oraz przechowywania innych przedmiotów stanowiących dowód rzeczowy lub depozyt sądowy w postępowaniach sądowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
17.02.2023 ZP-261-3/23 Wykonywanie i sukcesywna dostawa pieczątek dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
10.02.2023 ZP-261-4/23 Dostawa tonerów, tuszy i bębnów dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
17.01.2023 ZP-261-1/23 Serwis urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
Wyszukiwarka
do góry