Sąd Okręgowy w Siedlcach

Zamówienia publiczne

Data publikacji Opis postępowania Załączniki
16.05.2024 ZP.262.12.2024 Zakup 14 szt. niszczarek dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
08.05.2024 ZP.262.9.2024 Świadczenie pełnego nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej wraz z wykonaniem serwisu i konserwacji urządzeń RTG będących na wyposażeniu jednostek Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim oraz usługi odczytu dawek indywidualnych od promieniowania jonizującego przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych oraz przesyłanie kwartalnych raportów z wynikami odczytów dla obu jednostek
02.05.2024 ZP.261.5.2024 „Usługa nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”
29.04.2024 ZP.262.10.2024 Świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
29.04.2024 ZP.262.8.2024 Przeglądy serwisowe, konserwację oraz usuwanie awarii central wentylacyjnych Swegon oraz agregatów skraplających Alpicair i Emicon zainstalowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2
23.04.2024 ZP.261.4.2024 „Remont budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”
04.04.2024 ZP.262.7.2024 Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP dla pracowników Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
04.04.2024 ZP.262.6.2024 Zakup aparatów telefonicznych analogowych dla Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
21.03.2024 ZP.262.4.2024 Usługa fumigacji dokumentacji archiwalnej będącej w posiadaniu Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
18.03.2024 ZP.262.5.2024 Dostawa tonerów, tuszy i bębnów dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
13.03.2024 ZP.262.3.2024 Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP dla pracowników Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.
04.03.2024 ZP.262.2.2024 Świadczenie usługi w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, przeglądów technicznych oraz napraw awaryjnych central i sieci telefonicznych w Sądzie Okręgowym w Siedlcach i Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim.
18.12.2023 ZP-261-49/23 „Serwis urządzeń dźwigowych i platform przyschodowych zamontowanych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”
08.12.2023 ZP-261-42/23 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”
29.11.2023 ZP-261-46/23 „Odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej będącej w posiadaniu Sądu Okręgowego w Siedlcach”
15.11.2023 ZP-261-41/23 „Odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej będącej w posiadaniu Sądu Okręgowego w Siedlcach”
14.11.2023 ZP-261-40/23 „Świadczenie usługi przeglądów, bieżącej konserwacji oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”
06.11.2023 ZP-261-37/23 „Dostawa i montaż foteli biurowych dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach”
06.11.2023 ZP-261-39/23 „Dostawa przenośnych lup elektronicznych i ramek do składania podpisu do Sądu Okręgowego w Siedlcach”
02.11.2023 ZP-261-33/23 „Zakup akcesoriów komputerowych i optycznych nośników dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”
31.10.2023 ZP-261-29/23 „Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”
31.10.2023 ZP-261-35/23 „Dostawa i montaż regałów przesuwnych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3”
27.10.2023 ZP-261-36/23 „Odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej będącej w posiadaniu Sądu Okręgowego w Siedlcach”
27.10.2023 Zpn-261-5/23 "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim"
26.10.2023 Zpn-261-6/23 „Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim ”
24.10.2023 ZP-261-21/23 Zakup i dostawa druków dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
12.10.2023 ZP-261-32/23 „Wykonanie remontu kompensatora mocy biernej w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31”
11.10.2023 ZP-261-30/23 „Naprawa dachu garaży Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 23.”
11.10.2023 ZP-261-28/23 „Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31.”
10.10.2023 ZP-261-27/23 „Dostawa listew odbojowych dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach”,
10.10.2023 ZP-261-26/23 „Zakup 11 szt. niszczarek dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.”
05.10.2023 ZP-261-25/23 „Dostawę wody mineralnej wraz z dzierżawą urządzeń dozujących dla Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”
04.10.2023 ZP-261-23-23 „Naprawa 9 drukarek eksploatowanych w Sądzie Okręgowym w Siedlcach i 4 drukarek eksploatowanych w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim”
27.09.2023 ZP-261-24/23 „Całodobowe monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”
30.08.2023 ZP-261-19/23 „Serwis i konserwacja urządzeń znajdujących się w kotłowniach gazowych oraz węźle cieplnym zlokalizowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.”
29.08.2023 IR-213-21/23 „Świadczenie usługi Wirtualne Biuro Obsługi Interesanta w Sądzie Okręgowym w Siedlcach”
29.08.2023 ZP-261-20/23 „Dostawa tonerów, tuszy i bębnów dla potrzeb Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.”
17.08.2023 IR-213-19/23 Wymiana kotłów gazowych na węzeł cieplny podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.
10.08.2023 ZP-261-16/23 Zakup i dostawa druków dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
18.07.2023 IR-213-15/23 Zapewnienie informacji nt. rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
07.07.2023 ZP-261-10/23 Przeglądy oraz usuwanie awarii w dwóch centralach wentylacyjnych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
19.06.2023 ZP-261-6/23 Świadczenie pełnego nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej dla Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
06.06.2023 IR-213-14/23 „Wykonanie prac adaptacyjno – budowlanych w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim w związku z prowadzoną realizacją części zadania w ramach projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami””
Wyszukiwarka
do góry