Sąd Okręgowy w Siedlcach

https://siedlce.so.gov.pl/sos/dzialalnosc-sadu/zamowienia-publiczne/13463,ZP-261-821-Adaptacja-pomieszczen-w-budynku-Sadu-Rejonowego-w-Sokolowie-Podlaskim.html
2021-06-21, 20:28

ZP-261-8/21 Adaptacja pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim na potrzeby przesłuchań przeprowadzanych w trybie określonym w art. 185a-185c ustawy Kodeks postępowania karnego

Metadane

Data publikacji : 07.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wnukowska Anna
Osoba udostępniająca informację:
Wnukowska Anna Oddział Administracyjny

Opcje strony