Sąd Okręgowy w Siedlcach

Zpn-261-3/22 Remont istniejącego Systemu Kontroli Dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie
w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Dedykowany link do przedmiotowego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8e509ad-37ee-11ed-9171-f6b7c7d59353

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Platformy dostępna jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w zakładce Centrum Pomocy.

Metadane

Data publikacji : 19.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wnukowska Anna Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Wnukowska Anna Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry