Sąd Okręgowy w Siedlcach

ZP.261.4.2024 „Remont budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl

Dedykowany link do przedmiotowego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f36ce053-fa3a-11ee-8d01-6607a228ef1b

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Platformy dostępna jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl w zakładce Centrum Pomocy.

Metadane

Data publikacji : 23.04.2024
Data modyfikacji : 26.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Cibor Aleksandra
Osoba modyfikująca informację:
Cibor Aleksandra

Opcje strony

do góry