Sąd Okręgowy w Siedlcach

https://siedlce.so.gov.pl/sos/informacje-dodatkowe/legalizacja-poswiadczen/12382,Legalizacja-poswiadczenie-dokumentow.html
13.07.2024, 21:47

Legalizacja - poświadczenie dokumentów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (t.j.Dz.U.2014r. poz.1657 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach lub upoważniony przez niego sędzia na dokumencie notarialnym uwierzytelnia autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej oraz na dokumencie sądowym uwierzytelnia autentyczność podpisu sędziego, asesora, referendarza lub sekretarza sądowego i pieczęci urzędowej sądu.

Informacja dotyczy dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą, sporządzonych w sądach i kancelariach notarialnych  położonych na obszarze właściwości okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Wysokość opłaty skarbowej za legalizację dokumentów wynosi 26 (dwadzieścia sześć) złotych za każdy poświadczony dokument  na podstawie  ustawy  z dnia 16 listopada 2006 roku  o opłacie skarbowej  (t.j. Dz.U.z 2020r.,poz.1546 ze zm.).  

Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce: ING Bank Śląski SA o/Siedlce  nr  22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

Wniosek o dokonanie legalizacji – poświadczenia dokumentów wraz z  potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej należy złożyć na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Siedlcach lub przesłać pocztą na adres Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach  ul. Sądowa 2,  08-100 Siedlce.

Informacja telefoniczna: (25) 64 07 846

Informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. poświadczania polskich dokumentów urzędowych dostępne na stronie MSZ ("Informacje konsularne" - Apostille).
 

Metadane

Data publikacji : 16.10.2020
Data modyfikacji : 09.12.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Sosnowska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony