Sąd Okręgowy w Siedlcach

https://siedlce.so.gov.pl/sos/obsluga-interesanta/dostepdoinfmacji/zasady-udostepniania-in/14721,Informacje-udostepniane-na-wniosek.html
20.06.2024, 21:09

Informacje udostępniane na wniosek

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 902) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega jednakże ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednakże ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na ochronę danych osobowych osoby fizycznej oraz ochronę tajemnicy służbowej.

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:
pocztą na adres:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2
08-100 Siedlce
 
lub pocztą elektroniczną na adres prezes@siedlce.so.gov.pl bądź poprzez portal ePUAP, lub złożyć osobiście w biurze podawczym sądu.
Wniosek należy adresować do Prezesa Sądu Okręgowego.

Metadane

Data publikacji : 05.11.2021
Data modyfikacji : 29.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony