Sąd Okręgowy w Siedlcach

PETYCJE

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawcach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn.Dz. U. z 2018 r., poz. 870).
 

Petycja wielokrotna złożona w interesie publicznym w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu w Siedlcach Sądów Rejonowych materiałów dotyczących kredytów.

Petycja wpłynęła w dniu 4 października 2018 r.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu - treść zarządzenia

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

odpowiedź na petycję


Petycja wielokrotna w sprawie rozdystrybuowania wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych  specjalistów,  oraz zawodowych kuratorów rodzinnych opracowania tematycznego Senatu RP  OE-263 „Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami" sporządzonego na potrzeby rozpatrywania petycji wielokrotnej „Stop Alienacji Rodzicielskiej" PW9-01/17 oraz publikacji naukowej „Rozwód rodziców, a dobro dziecka" opublikowanej w kwartalniku Ministerstwa Sprawiedliwości - „Na wokandzie" nr 24.

Petycja wpłynęła w dniu 13 lutego 2018 r.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu - treść zarządzenia

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

odpowiedź na petycję


Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”.

Petycja wpłynęła w dniu 16 stycznia 2017 r.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 14  dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Treść petycji 

odpowedź na petycję

Wybierz Strony

  • 1
  • 2

Metadane

Data publikacji : 24.01.2017
Data modyfikacji : 06.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry