Sąd Okręgowy w Siedlcach

Przyjazny pokój przesłuchań jest pomieszczeniem przeznaczonym i specjalnie przystosowanym do przesłuchań małoletnich i innych pokrzywdzonych w trybie art. 185a - 185c kodeksu postępowania karnego. Jest to miejsce, które zapewnia przebywającym w nim dzieciom i innym pokrzywdzonym podczas czynności przesłuchania poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Warunki jakim powinno odpowiadać pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzenia przesłuchania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 roku w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1691).

Sąd Okręgowy w Siedlcach na zasadach współpracy korzysta z Przyjaznego Pokoju Przesłuchań znajdującego się w Sądzie Rejonowym w Siedlcach - przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce.

Więcej informacji oraz zdjęcia przyjaznego pokoju przesłuchań znajdują się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Siedlcach pod adresem: Przyjazny pokój przesłuchań - Sąd Rejonowy w Siedlcach (siedlce.sr.gov.pl)

Metadane

Data publikacji : 06.09.2023
Data modyfikacji : 06.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Leszczyński Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry