Sąd Okręgowy w Siedlcach
Informujemy, że od 30 października 2020 roku nie jest prowadzona obsługa kasowa, co oznacza brak możliwości dokonania opłat sądowych gotówką na rzecz Sądu Okręgowego w Siedlcach. Opłaty można uiszczać przelewem lub przekazem pocztowym na rachunki bankowe bądź za pośrednictwem portalu e-Płatności.
Istnieje również możliwość dokonania płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego zainstalowanego na parterze w budynku Sądu. Terminal płatniczy umożliwia również zakup e-znaków opłaty sądowej.
 
 

Konto dochodów budżetowych – wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary

NBP O/O w Warszawie
27 1010 1010 0003 0322 3100 0000

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA MIKRORACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!

Numery mikrorachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, opłaty sądowe,  koszty i inne należne dochody budżetowe:

I Wydział Cywilny

61 1010 0055 1123 0030 2600 0001

II Wydział Karny

34 1010 0055 1123 0030 2600 0002

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń (aktualnie Sekcja ds. Penitencjarnych)

07 1010 0055 1123 0030 2600 0003

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

77 1010 0055 1123 0030 2600 0004

V Wydział Cywilny Odwoławczy

50 1010 0055 1123 0030 2600 0005

Konto sum na zlecenie – zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie 94 1130 1020 0013 4406 0420 0002

Konto sum depozytowych – poręczenia majątkowe; wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
65 1130 1017 0021 1001 2290 0004 PLN

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
38 1130 1017 0021 1001 2290 0005 USD

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
22 1130 1017 0021 1001 2290 0002 EURO

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
49 1130 1017 0021 1001 2290 0001 CHF

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
92 1130 1017 0021 1001 2290 0003 GBP

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
24 1130 1020 0013 4406 0420 0001

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
34 1130 1017 0013 4406 0420 0007

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.08.2016
Data modyfikacji : 10.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Pliszka
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry