Sąd Okręgowy w Siedlcach

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Sąd Okręgowy w Siedlcach

 

Adresy skrzynek podawczych to:

/va6b0jm14s/SkrytkaESP

/va6b0jm14s/Domyślny

 

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Cyfryzacji, jako właściwy do spraw informatyzacji, udostępnia platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Siedlcach: 

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach urzędowania do Biura Podawczego Sądu Okręgowego w Siedlcach mieszczącego się w holu budynku przy ul. Sądowej 2, na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Okręgowego w Siedlcach: 
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym, kwalifikowanym certyfikatem. 

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX RTF
 • XLS, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W związku z koniecznością zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, do czasu uruchomienia przez minista właściwego ds. informatyzacji Centralnego Repozytorium Dokumentów oraz opublikowania w nim wzoru elektronicznego dokumentu, doręczanie dokumentów za pośrednictwem ePUAP będzie możliwe w ramach narzędzi funkcjonalnych udostępnianych przez tę platformę. 

Metadane

Data publikacji : 25.09.2009
Data modyfikacji : 14.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karol Stefanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Karol Stefanowicz Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry