Sąd Okręgowy w Siedlcach

Informacja o możliwości wykonywania funkcji lekarza sądowego

 Uprzejmie informuję, że w związku z brakiem w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach dostatecznej liczby lekarzy sądowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 849) w dalszym ciągu istnieje możliwość zawarcia umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z lekarzami posiadającymi tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia w zakresie: chorób wewnętrznych, psychiatrii, neurologii, chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii, laryngologii, okulistyki, kardiologii, urologii i stomatologii.

Lekarze zainteresowani współpracą w Sądem Okręgowym w Siedlcach w tym zakresie, spełniający ponadto inne warunki określone w art. 5 ustawy o lekarzu sądowym oraz wykonujący zawód lub praktykę lekarską w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach (obejmującym miasto Siedlce i powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski i węgrowski) winni zwrócić się ze stosowanymi wnioskami do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (02-094 Warszawa ul. Grójecka 65a tel. 022 658 17 02 www.oil.org.pl) w celu uzyskania od tego organu wymaganej przez ustawę rekomendacji i wpisania na listę, którą Rada przekaże Prezesowi Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Zawiadamiam ponadto, że Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. Nr 14, poz. 86) określił wynagrodzenie za wystawienie zaświadczenia potwierdzającego zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądów i organów ścigania, uczestników postępowań z powodu choroby – na kwotę 80 złotych.

z upoważnienia
Prezesa Sądu Okręgowego
w Siedlcach

WICEPREZES
Roman Kęska 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2007
Data modyfikacji : 06.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karol Stefanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Karol Stefanowicz

Opcje strony

do góry