Sąd Okręgowy w Siedlcach

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21 lutego – 27 lutego 2022 r.

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 21 do 27 lutego 2022 r.  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia wskazuje preambuła do ustawy z dnia 12 lutego
2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. Nr 59, poz. 517).

Informujemy o możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia od podmiotów, które świadczą w 2022 r. pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.  Lista organizacji jest dostępna pod adresem: 

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/ 

Na terenie Miasta Siedlce pomoc można uzyskać w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej

https://siedlce.caritas.pl/index.php/587/items/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-w-okregowym-osrodku-pomocy-pokrzywdzonym-przestepstwem-w-siedlcach.html

Metadane

Data publikacji : 18.02.2022
Data modyfikacji : 10.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry