Sąd Okręgowy w Siedlcach

Zarządzenie w sprawie zniesienia Sekcji Informatycznej w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w  Siedlcach

Zarządzenie Nr  A-0000-75/2023
Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach
 z dnia  27  grudnia 2023 roku
w sprawie zniesienia Sekcji Informatycznej w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w  Siedlcach
Na podstawie:
  • art. 22 § 1 pkt 1) lit. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.);
  • § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j.: Dz.U.2022 poz. 2514 z późn.zm.) w zw. z art. 31a  §  1a i 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.), dodanym z dniem 1 stycznia 2024 roku  przez art. 2 pkt 1 lit. b  ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2023r. , poz. 1860), zarządzam:
 
§ 1
Zniesienie z dniem 1 stycznia 2024 roku Sekcji Informatycznej w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Siedlcach w związku z przejęciem przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie zadań związanych z kierowaniem działalnością administracyjną sądów działających w obszarze apelacji lubelskiej, dotyczącą realizacji zadań z zakresu informatyzacji sądownictwa oraz obsługi informatycznej sądów, a także zwierzchnictwa służbowego i czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentowania sądu w tym zakresie wobec pracowników wykonujących w/w zadania w sądach działających w obszarze właściwości apelacji lubelskiej.
 
§ 2
Usunięcie informacji o Sekcji Informatycznej ze strony BIP Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz pozostałych miejsc publikacji.
 
§ 3
Uchyla się zarządzenie nr 23/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach  z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia z dniem 1 maja 2013 roku Sekcji Informatycznej w ramach Oddziału Administracyjnego  Sądu Okręgowego w Siedlcach.
 
§ 4
Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Siedlcach.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
 

Metadane

Data publikacji : 29.12.2023
Data modyfikacji : 29.12.2023
Obowiązuje od : 01.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Leszczyński Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry