Sąd Okręgowy w Siedlcach

Komunikat dla biegłych dotyczący obowiązku posiadania konta w Portalu Informacyjnym od dnia 14 marca 2024r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią art. 157§ 1a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 13 września 2023 r. poz. 1860), który wejdzie w życie z dniem 14 marca 2024 r., biegły wpisany na listę biegłych sądowych ma obowiązek posiadania konta w Portalu Informacyjnym.

W związku z powyższym, w celu dopełnienia powyższego obowiązku, to na biegłych spoczywa podjęcie niezbędnych czynności służących zarejestrowaniu konta w ww. portalu https://portal.wroclaw.sa.gov.pl link

Instrukcja obsługi Portalu Informacyjnego: instrukcja  link

Po założeniu konta w Portalu Informacyjnym jako użytkownik zwykły, należy w w/w portalu złożyć wniosek o nadanie uprawnień biegłego.

W pierwszej kolejności należy założyć konto zwykłego użytkownika przez jeden z wariantów – tj.:

  • aplikację login.gov.pl – aktywacja konta następuje automatycznie
  • aplikację mObywatel – aktywacja konta następuje automatycznie
  • przez przycisk „zarejestruj się” – aktywacja konta następuje przez pracownika sądu okręgowego lub rejonowego (osobiście w siedzibie sądu - Biuro Obsługi Interesantów)

Wraz z wnioskiem o założenie konta (lub na późniejszym etapie) użytkownik będzie mógł złożyć wniosek o nadanie mu uprawnień biegłego. Przy składaniu wniosku o nadanie uprawnień biegłego wymagane będzie załączenie dokumentu stwierdzającego wpis na listę biegłych (skan decyzji ustanawiającej biegłym sądowym).

Procedura złożenia wniosku o nadanie uprawnień biegłego w Portalu Informacyjnym opisana jest na stronie 94 w/w instrukcji.

Pomoc link

Metadane

Data publikacji : 13.02.2024
Data modyfikacji : 09.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSO Elżbieta Wojtczuk
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry