Sąd Okręgowy w Siedlcach

https://siedlce.so.gov.pl/sos/ogloszenia/aktualnosci/792,Informacja-ze-szkolen-realizowanych-w-ramach-projektu-Transition-Facility-2006-R.html
13.07.2024, 20:33

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja ze szkoleń realizowanych w ramach projektu Transition Facility 2006 - Rezerwa elastyczna

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu
Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna


Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.
Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.
Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.

Materiały źródłowe znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/projekty-europejskie/transition-facility-2006--rezerwa-elastyczna---wzmocnienie-kompetencji-zawodowych-pracownikow-administracyjnych-sadow/

Metadane

Data publikacji : 29.12.2009
Data modyfikacji : 04.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Główka
Osoba udostępniająca informację:
Karol Stefanowicz Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony