Sąd Okręgowy w Siedlcach

Ogłoszenie dot. orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 26.05.2022 r. sygn. akt II K 80/21 wobec Agaty Kaniewskiej z domu Suchożebrskiej, córki Krzysztofa i Grażyny, urodz. 21.09.1979r. w Sokołowie Podlaskim, skazanej za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § I kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk - na podstawie art. 46 § 1 kk obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych oraz pouczenia pokrzywdzonych o treści art. 168a § 1 kk

Metadane

Data publikacji : 29.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSO Agata Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry