Sąd Okręgowy w Siedlcach

https://siedlce.so.gov.pl/sos/ogloszenia/ogloszenia-sadowe/19607,Ogloszenie-o-ustanowieniu-kuratora-w-sprawie-I-Nc-4123.html
2024-02-24, 10:35

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I Nc 41/23

Siedlce, dnia 27 października 2023 r.

Sygn. akt I Nc 41/23

 

Ogłoszenie

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adwokata Krzysztofa Kożuchowskiego z Kancelarii Adwokackiej w Siedlcach, ul. Wojska Polskiego 34

do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Siedlcach Pana Marcina Celińskiego

ostatnio zamieszkałego w Sulejówku

w sprawie z powództwa Banku Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko Marcinowi Celińskiemu

Sygn. akt I Nc 41/23

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Metadane

Data publikacji : 30.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSO Agnieszka Troć
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony