Sąd Okręgowy w Siedlcach

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 333/23

Data 5 grudnia 2023 r.

Sygn. akt I C 333/23

 

Ogłoszenie

Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie  adwokata Magdaleny Rymuzy

do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Siedlcach Grzegorza Greszty ostatnio zamieszkałego we Wrocławiu w sprawie z powództwa Moniki Greszty przeciwko Grzegorzowi Greszcie

Sygn. akt I C 333/23

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Metadane

Data publikacji : 05.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSO Elżbieta Nowacka
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry