Sąd Okręgowy w Siedlcach

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 1458/23

Siedlce, dnia 18 grudnia 2023 r. 

Sygn. akt IC 1458/23

 

Ogłoszenie

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Dominiki Łastowskiej-Pietrasik - pracownika Sądu Okręgowego w Siedlcach do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Siedlcach pozwanego Jakuba Jaworskiego   

ostatnio zamieszkałego na terenie miasta Siedlce  w sprawie z powództwa Wiolety Jaworskiej przeciwko niemu o rozwód

Sygn. akt IC 1458/23

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Metadane

Data publikacji : 20.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSO Agnieszka Troć
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry