Sąd Okręgowy w Siedlcach

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego przez Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach informuje o ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy w Siedlcach konkursu ofert Nr A.262.21.2024 na realizację zadania w ramach celu operacyjnego nr 3 Promocja zdrowia psychicznego o nazwie "Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej" w Ośrodku Kuratorskim Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach.

Dokumentacja konkursu znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Siedlcach pod adresem:

https://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/dzialalnosc-sadu/zamowienia-publiczne/ponizej-130-000-zl/21361,A262212024-OGLOSZENIE-O-KONKURSIE-NA-REALIZACJE-ZADANIA-W-RAMACH-CELU-OPERACYJNE.html

Metadane

Data publikacji : 27.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Cieszko
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry