Sąd Okręgowy w Siedlcach
Sąd

Ogłoszenie o wyznaczeniu kuratora w sprawie I C 1164/23

Data 17 czerwca 2024r.

Sygn. akt I C 1164/23

Ogłoszenie

Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Grzegorza Styrny do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Siedlcach Dawida Artych ostatnio zamieszkałego w Nowej Dąbrówce w sprawie z powództwa Katarzyny Artych przeciwko Dawidowi Artych Sygn. akt I C 1164/23.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Metadane

Data publikacji : 18.06.2024
Data modyfikacji : 26.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Żuk

Opcje strony

do góry