Sąd Okręgowy w Siedlcach

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 1696/22

Dnia 27 czerwca 2024 roku

Sygn. akt I C 1696/22

 

Ogłoszenie

 

Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Magdaleny Rymuzy do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Siedlcach Krzysztofa Oborskiego ostatnio zamieszkałego w Okrzei

w sprawie z powództwa Barbary Oborskiej

przeciwko Krzysztofowi Oborskiemu

Sygn. akt I C 1696/22

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Metadane

Data publikacji : 28.06.2024
Data modyfikacji : 28.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSO Joanna Pawlik - Borkowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Żuk Redaktor naczelny BIP
Osoba modyfikująca informację:
Marta Żuk

Opcje strony

do góry