Sąd Okręgowy w Siedlcach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Ewa Cabaj 07.08.2018
Data Redaktor Akcja Zmiana
06.08.2021 08:08 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia
06.08.2021 08:06 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa
06.08.2021 08:04 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - Punkty Informacyjno-Konsultacyjne
06.08.2021 08:02 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne
06.08.2021 07:58 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - Jednostki Zapewniające Schronienie
06.08.2021 07:56 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - Ośrodki Interwencji Kryzysowej
06.08.2021 07:54 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
modyfikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - Organizacje Pozarządowe świadczące pomoc osobom doświadczonym przemocą
06.08.2021 07:53 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - Organizacje Pozarządowe świadczące pomoc osobom doświadczonym przemocą
06.08.2021 07:46 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - Zespoły Interdyscyplinarne
06.08.2021 07:45 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
06.08.2021 07:43 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - Jednostki Zapewniające Schronienie
06.08.2021 07:42 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa
06.08.2021 07:40 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
modyfikacja
05.08.2021 15:29 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
modyfikacja
05.08.2021 14:30 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - Organizacje Pozarządowe
05.08.2021 14:28 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
publikacja
Załącznik: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - Ośrodki Pomocy Społecznej
05.08.2021 14:19 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
modyfikacja
05.08.2021 14:16 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
modyfikacja
05.08.2021 14:03 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
modyfikacja
05.08.2021 14:02 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
modyfikacja
05.08.2021 14:01 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
odpublikowanie
Załącznik: Zespoły Interdyscyplinarne działające na terenie województwa mazowieckiego
05.08.2021 14:01 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
odpublikowanie
Załącznik: Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia
05.08.2021 14:01 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
odpublikowanie
Załącznik: Punkty konsultacyjne i inne podmioty udzielające wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie
05.08.2021 14:01 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
odpublikowanie
Załącznik: Ośrodki Interwencji Kryzysowej
05.08.2021 14:00 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
skasowanie
Załącznik: Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie
Dokument: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Kategoria: Pomoc Ofiarom Przestępstw
05.08.2021 13:59 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
skasowanie
Załącznik: Domy dla samotnych matek
Dokument: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Kategoria: Pomoc Ofiarom Przestępstw
05.08.2021 13:44 Karol Stefanowicz
ASI SO w Siedlcach
modyfikacja
22.07.2020 11:26 Ewa Cabaj
specjalista ds administracyjnych
modyfikacja
Załącznik: Zespoły Interdyscyplinarne działające na terenie województwa mazowieckiego
22.07.2020 11:24 Ewa Cabaj
specjalista ds administracyjnych
modyfikacja
Załącznik: Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie
22.07.2020 11:23 Ewa Cabaj
specjalista ds administracyjnych
publikacja
Załącznik: Zespoły Interdyscyplinarne dizłające na terenie województwa mazowieckiego
22.07.2020 11:22 Ewa Cabaj
specjalista ds administracyjnych
publikacja
Załącznik: Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia
22.07.2020 11:22 Ewa Cabaj
specjalista ds administracyjnych
publikacja
Załącznik: Punkty konsultacyjne i inne podmioty udzielające wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie
22.07.2020 11:20 Ewa Cabaj
specjalista ds administracyjnych
publikacja
Załącznik: Ośrodki Interwencji Kryzysowej
22.07.2020 11:20 Ewa Cabaj
specjalista ds administracyjnych
publikacja
Załącznik: Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób i rodzin doświadczającyh przemocy w rodzinie
22.07.2020 11:19 Ewa Cabaj
specjalista ds administracyjnych
publikacja
Załącznik: Domy dla samotnych matek
22.07.2020 11:17 Ewa Cabaj
specjalista ds administracyjnych
modyfikacja
07.08.2018 13:54 Ewa Cabaj
specjalista ds administracyjnych
publikacja
Załącznik: Baza osób nadzorujących i koordynujących
07.08.2018 13:48 Ewa Cabaj
specjalista ds administracyjnych
publikacja
do góry